بزرگترین تولید کننده گچ آلفا در جهان با ظرفیت یکصد هزار تن در سال ، تمامی خطوط تولید منطبق با استاندارد ملی 17773133978 و استانداردهای بین المللی ایزو 14001-18001-9001 می باشد.

تمامی محصولات تولیدی مجتمع گچ صفوی زاده منطبق بر استانداردهای ملی بر اساس آزمایش های دقیق و نمونه برداری های انجام شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران و آزمایشگاه های همکار می باشد.

...

با مدیران مجتمع صفوی زاده آشنا شوید

...

محمود صفوی زاده

مدیر عامل

...

مهرداد صفوی زاده

مدیر فروش

افتخارات


Safavizadeh Plaster Complex


Safavizadeh Plaster Complex is the biggest producer of Alpha plaster in the world by capacity of 100 000 tons per year and, in accordance with ISO 14001-18001-9001 and Iran national standard ISIR17773133978.

download catalogue


opens SAT to FRI

From 8 to 16

@safaviplastercomplex

009825 – 36646220 

export@sgpsm.com

Copyright 2019 - Safavizadeh Plaster Complex

Design by Branex