گالری نمونه کارها


نمونه کارهای انجام شده توسط استادان گچ کار سرتاسر ایران با محصولات گچ صفوی زاده

Safavizadeh Plaster Complex


Safavizadeh Plaster Complex is the biggest producer of Alpha plaster in the world by capacity of 100 000 tons per year and, in accordance with ISO 14001-18001-9001 and Iran national standard ISIR17773133978.

download catalogue


opens SAT to FRI

From 8 to 16

@safaviplastercomplex

009825 – 36646220 

export@sgpsm.com

Copyright 2019 - Safavizadeh Plaster Complex

Design by Branex