فروش اینترنتی محصولات مجتمع گچ صفوی زاده

لطفا در پروسه خرید اگر VPN دارد آن را قطع نمایید


گچ آلفا بسته بندی 30 کیلوگرمی

84.000

تومان

گچ بتا گرید ۱ بسته‌بندی ۲۵ کیلوگرم

17.000

تومان

گچ بتا گرید ۲ بسته بندی ۲۵ کیلوگرم

15.500

تومان

گچ گیپتون بسته بندی ۲۵ کیلوگرم

15.000

تومان